Delft Tabakshistorisch Museum

TabakswerkersTabakswerkers, landbouwers en patroons. Ondernemersmacht en arbeiderskracht in de industrialiserende gemeenschap Valkenswaard 1850 – 1920 door Henk van Mierlo

Vanaf de jaren 1860 maakte Noord-Brabant een langdurig proces van industrialisatie door dat de samenleving ingrijpend zou veranderen. In Valkenswaard kwam vanaf 1865 één allesoverheersende bedrijfstak tot ontwikkeling – de sigarenindustrie – die rond 1900 aan het merendeel van de beroepsbevolking emplooi bood. Deze studie gaat in op de vraag hoe zich in Valkenswaard tussen 1850 en 1920 de economische transitie naar een kapitalistische economie voltrok en wat daarvan de gevolgen waren. Tabakswerkers, landbouwers en patroons brengt door middel van een complete reconstructie van de Valkenswaardse bevolkingssamenstelling en een analyse van de beschikbare inkomens- en vermogensgegevens de demografische, financiële en sociale ontwikkeling in beeld, zowel op het niveau van het huishouden als dat van relevante maatschappelijke groeperingen. Hierdoor wordt het specifieke patroon van de vorming van de Valkswaardse industriële samenleving zichtbaar gemaakt.